Stanhopea Natural Hybrids

Click the thumbnail

Back to A-Z Menu

herr1 herr2

Stanhopea herrenhusana

      reichenbachiana x tricornis